Efter mycket om och men så har jag och Charlotte börjat utforma frågeställningen, men skulle behöva lite feedback!

Sveriges Televisions (SVT) förutsättningar har förändrats genom åren och det är därför intressant att undersöka hur denna utveckling har hanterats. Företaget har gått från att befinna sig i en monopolställning till att verka på en marknad bestående av en mängd aktörer vilket har lett till att företaget har blivit alltmer konkurrensutsatta. Vi ställde oss därför frågan: Har SVT:s företagskultur hjälpt eller stjälpt företaget att så effektivt som möjligt förhålla sig till marknadens utveckling?

//sofia

Annonser