Tja!

Ändra gärna om ni kommer på något!

– Vill du börja med att beskriva dig själv? Vad har du för bakgrund? Vilka tidigare jobb har du haft?

– Vad ser du för skillnader på SVT och tidigare arbetsplatser du varit på?

– Finns det några viktiga personer eller historiska händelser som har präglat kulturen på SVT?                   

– Hur skiljer sig SVT från andra tevekanaler, exempelvis TV4?

– Hur hanteras känsliga situationer på SVT? Som t ex uppsägningar, omflyttningar eller liknande. Exemplifiera.

– Hur ser könsfördelningen ut? Både för hela organisationen och för chefer. Är det något ni jobbat aktivt med?

– Hur introduceras nyanställda till företagskulturen?

– Hur hanteras den som slutar på företaget?

– Finns det något belöningssystem? I så fall, hur fungerar det?

– Hur fungerar samarbetet mellan olika avdelningar inom SVT?

– Vilka kunder har SVT? Hur betraktas era kunder?

– Hur mäter man framgång på SVT? Antal tittarsiffror eller kvalitet?

– Public service, hur definierar du begreppet och hur introducerades  du till public service?

– Hur ser du på din framtida karriär? Vad finns det för karriärmöjligheter inom företaget?

– Vilka “får” bli chefer på SVT? Exempelvis personlighet, åstadkommit liknande.

– Hur skiljer det sig från att jobba på programsidan mot administrationsidan?

– Finns det en förändringsvilja inom företaget? Det skedde nyligen en organisationsförändring. Hur har den upplevts? Har ni omorganiserat tidigare?

– Hur ställer du dig till påståendet: Chefer på SVT har ansvar utan befogenheter?

– Berätta om övergången när ni gick från det analoga till det digitala?

– Finns all kompetens inom företaget? Används outsourcing eller konsulter? Andra produktionsbolag?

– Till vilken grad identifierar du dig med SVT och ditt jobb på SVT?

– Vilken är din bild av företagskulturen på SVT? Har den förändrats över tid?

Annonser