Vill bara tipsa om att senaste avsnittet av Rakt på med K-G Bergström handlade om SVT och en del om företagskulturen där. Det var först en intervju med Eva Hamilton och i slutet en paneldebatt med Stina Lundberg Dabrowski, som var kritisk och menade bland annat att det rådde en osäkerhetens kultur. Detta höll dock inte Johanna Ferlin med om. Programmet finns på SVT Play

Här kommer också en sammanställning på de frågor vi ställde igår.

– Vill du börja med att beskriva dig själv? Vad har du för bakgrund? Vilka tidigare jobb har du haft?

– Vad ser du för skillnader på SVT och tidigare arbetsplatser du varit på?

– Vad har SVT för bakgrund, hur grundades det?

– Finns det några viktiga personer eller historiska händelser som har stor betydelse för SVT som organisation?

– Hur skiljer sig SVT från andra tevekanaler, exempelvis TV4?

– Hur hanteras känsliga situationer på SVT? Som t ex uppsägningar, omflyttningar eller liknande. Exemplifiera.

– Hur ser könsfördelningen ut? Både för hela organisationen och för chefer. Är det något ni jobbat aktivt med?

– Hur hanteras nyanställda, hur blir de mottagna?

– Hur hanteras den som slutar på företaget?

– Finns det något belöningssystem? I så fall, hur fungerar det?

– Hur fungerar samarbetet mellan olika avdelningar inom SVT?

– Vilka kunder har SVT? Hur betraktas era kunder?

– Hur mäter man framgång på SVT? Antal tittarsiffror eller kvalitet?

– Hur ser du på din framtida karriär? Vad finns det för karriärmöjligheter inom företaget?

– Vilka “får” bli chefer på SVT? Exempelvis personlighet, åstadkommit liknande.

– Finns det en förändringsvilja inom företaget? Det skedde nyligen en organisationsförändring. Hur har den upplevts? Har ni omorganiserat tidigare?

– Finns all kompetens inom företaget? Används outsourcing eller konsulter? Andra produktionsbolag?

– Till vilken grad identifierar du dig med SVT och ditt jobb på SVT?

– Vilken är din bild av företagskulturen på SVT? Har den förändrats över tid?

/Charlotte

Annonser