Sprang på det här officiella dokumentet, där det står följande om SVT:s företagskultur:

SVT ska fortsätta vara ett öppet och humanistiskt företag med
respekt för publiken, medverkande och medarbetare.Tillsammans
skapar vi vår företagskultur. Du som arbetar för SVT ska därför skaffa
dig kunskap om och arbeta efter företagets mål och värderingar.
Var och en bär ansvar för att vi når vårt mål att vara ett medieföretag
i världsklass.
Arbetsplatsen SVT ska skapa utrymme för kreativitet och ge dig
möjlighet att utvecklas. Företaget ställer krav på din förmåga att
lära om och lära nytt. På SVT är vi nyfikna på människor och på vår
omvärld. Kreativitet och kompetens ska premieras.

Ett par andra intressanta inlägg jag hittade på Internet är ett som handlar om att inget program får växa sig större än kanalen och ett som tar upp hur företagskulturen påverkade lanseringen av begreppet ”Fri Television” (sidan 14).

/H

Annonser