Hello.. måste inviga detta forum!

Skrev ner de intervjufrågor som hann skrivas ner så länge jag var med..

– Bakgrund om intervjuperson.

– Vad har SVT för bakgrund, hur grundades det?

– Vilka viktiga personer och historiska händelser finns det som har stor betydelse för SVT som organisation?

– Vad ser du för skillnad på SVT och tidigare arbetsplats?

– Hur hanteras känsliga situationer på SVT? Som t ex uppsägningar, omflyttningar eller likande. Exemplifiera.

– Hur ser könsfördelningen ut? Både för hela organisationen och för chefer.

– Hur hanteras nyanställda, hur blir de mottagna?

– Hur hanteras den som slutar?

– Finns det något belöningssystem? I så fall, hur fungerar det?

– Vilken är din bild av företagskulturen på SVT?

Misstänker att ni hade några fler?

Quoc-Nam: Behöver du hjälp med att kontakta SVT och boka intervjuer?? Hör av dig isf!

Bye/

Ida

Annonser